بازی موبایل برای تقویت حافظه کودکان

اگر فرزند شما در سال های اول و دوم ابتدایی در یادگیری حروف الفبا و دروس فارسی دچار مشکل شد، باید از راه و روش هایی استفاده کنید که بتواند او را در این زمینه تقویت کنید. البته بهتر است همه خانواده ها در حد توانایی خود قبل از ورود کودکان به مدرسه، یک سری از نکات آموزشی، در مورد یادگیری حروف الفبا را به کودکان بیاموزند.  اگر آموزش حروف الفبا با فعالیت های عملی همراه باشد یادگیری عمیق تر خواهد داشت. فقط نباید فراموش کنید که زمانی این اموزش ها نتیجه مطلوب خواهد داشت که با شوق و علاقه و نشاط همراه باشد.
البته بیشتر طراحان شیوه های آموزش، معتقدند روش های ترکیبی نتایج بهتری خواهد داشت و ما میتوانیم با آگاهی و دریافت از این اطلاعات از این شیوه ها و روش های نو برای شکوفایی استعدادهای نهفته کودکانمان بهره مند شویم.

گروه سنی

نوع بازی

دسته بندی

 • این چند تاست

  ماشین بازی ایرانی و خارجی اندروید
  در این میان بازی های ماشینی ایرانی نیز توانسته اند با بالا بردن کیفیت تولیدات خود، نظر مخاطبان را به خود جلب کنند. بازی…

 • تیر و کمان

  ماشین بازی ایرانی و خارجی اندروید
  در این میان بازی های ماشینی ایرانی نیز توانسته اند با بالا بردن کیفیت تولیدات خود، نظر مخاطبان را به خود جلب کنند. بازی…

 • شلیک گربه‌ی تپلی

  ماشین بازی ایرانی و خارجی اندروید
  در این میان بازی های ماشینی ایرانی نیز توانسته اند با بالا بردن کیفیت تولیدات خود، نظر مخاطبان را به خود جلب کنند. بازی…

 • پنج میوه

  ماشین بازی ایرانی و خارجی اندروید
  در این میان بازی های ماشینی ایرانی نیز توانسته اند با بالا بردن کیفیت تولیدات خود، نظر مخاطبان را به خود جلب کنند. بازی…

 • من بدو زامبی بدو

  ماشین بازی ایرانی و خارجی اندروید
  در این میان بازی های ماشینی ایرانی نیز توانسته اند با بالا بردن کیفیت تولیدات خود، نظر مخاطبان را به خود جلب کنند. بازی…

 • تانک جنگی

  ماشین بازی ایرانی و خارجی اندروید
  در این میان بازی های ماشینی ایرانی نیز توانسته اند با بالا بردن کیفیت تولیدات خود، نظر مخاطبان را به خود جلب کنند. بازی…

 • دایناسور دونده

  ماشین بازی ایرانی و خارجی اندروید
  در این میان بازی های ماشینی ایرانی نیز توانسته اند با بالا بردن کیفیت تولیدات خود، نظر مخاطبان را به خود جلب کنند. بازی…

 • جدول زامبی‌ها

  ماشین بازی ایرانی و خارجی اندروید
  در این میان بازی های ماشینی ایرانی نیز توانسته اند با بالا بردن کیفیت تولیدات خود، نظر مخاطبان را به خود جلب کنند. بازی…

 • مکعب سرعتی

  ماشین بازی ایرانی و خارجی اندروید
  در این میان بازی های ماشینی ایرانی نیز توانسته اند با بالا بردن کیفیت تولیدات خود، نظر مخاطبان را به خود جلب کنند. بازی…

 • ماشین بازی

  ماشین بازی ایرانی و خارجی اندروید
  در این میان بازی های ماشینی ایرانی نیز توانسته اند با بالا بردن کیفیت تولیدات خود، نظر مخاطبان را به خود جلب کنند. بازی…

بازی با چه حرفی تمام شد ...

اگر فرزند شما در سال های اول و دوم ابتدایی در یادگیری حروف الفبا و دروس فارسی دچار مشکل شد، باید از راه و روش هایی استفاده کنید که بتواند او را در این زمینه تقویت کنید. البته بهتر است همه خانواده ها در حد توانایی خود قبل از ورود کودکان به مدرسه، یک سری از نکات آموزشی، در مورد یادگیری حروف الفبا را به کودکان بیاموزند.  اگر آموزش حروف الفبا با فعالیت های عملی همراه باشد یادگیری عمیق تر خواهد داشت. فقط نباید فراموش کنید که زمانی این اموزش ها نتیجه مطلوب خواهد داشت که با شوق و علاقه و نشاط همراه باشد.
البته بیشتر طراحان شیوه های آموزش، معتقدند روش های ترکیبی نتایج بهتری خواهد داشت و ما میتوانیم با آگاهی و دریافت از این اطلاعات از این شیوه ها و روش های نو برای شکوفایی استعدادهای نهفته کودکانمان بهره مند شویم.

مقالات مرتبط